Privacy policy

Speelgoeddroom vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten en leveranciers uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy blijft gewaarborgd.

 • Klantgegevens:
  • Wanneer u via onze website bestelt, hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van u nodig. Het betreft naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer. De bestelling die gedaan werd, is online beschikbaar, zowel in het administratiedeel van de klant als van Speelgoeddroom.
   Enkel indien u interesse hebt, kan u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief die maximaal maandelijks verstuurt wordt en waarin we nieuwigheden en informatie over Speelgoeddroom plaatsen.  U hebt steeds de mogelijkheid u uit te schreven door het klikken op de uitschrijflink of door een mail naar [email protected]
   Speelgoeddroom geeft bovenstaand opgenoemde gegevens van klanten nooit door en verkoopt of verhuurt deze niet aan derden.
   Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.  De persoonlijke gegevens (naam, adres, mailadres en bestelde producten) blijven in onze database aanwezig, tot u schriftelijk of via mail ([email protected]) aanvraag doet deze te verwijderen.
  • Doel: Verwerking en verzending van de bestelling, verzending track&trace van onze verzendpartner. Enkel bij interesse en specifieke keuze: aanmelding nieuwsbrief
  • Rechtsgrond: Contractuele grond
  • Bewaartermijn: 5 jaar na bestelling
 • Leveranciersgegevens:
  • Van onze leveranciers worden enkel website en e-mailadres digitaal bijgehouden.  Facturen worden offline bijgehouden.
  • Doel: Plaatsen van order of nabestellingen bij groothandels
  • Rechtsgrond: Contractuele grond
  • Bewaartermijn:  zolang samenwerking met leverancier loopt
 • Communicatiegegevens:
  • Soorten gegevens:
   • Telefonische helpdesk: Er worden geen gegevens bijgehouden wanneer we vragen binnenkrijgen via telefoon. Het betreft hier telefoon- of GSM nummer en indien opgegeven naam (hieronder vallen telefoontjes, SMS, Whatsapp berichten).
    • Bewaartermijn: Tot zolang hulpvraag openstaat met maximum van 1 maand
   • Helpdesk via e-mail: Enkel tot zolang de hulpvraag actief is blijft de mail beschikbaar, nadien wordt deze verwijderd (verwerking via Gmail). Het betreft hier naam en emailadres
    • Bewaartermijn: Tot zolang hulpvraag openstaat met maximum van 1 maand
   • Helpdesk via chat: De vragen gesteld via chatvenster rechtsonder de website blijven een maand in archief (verwerking via Zendesk Chat). Het betreft hier indien opgegeven naam en e-mailadres.
    • Bewaartermijn: Tot zolang hulpvraag openstaat met maximum van 1 maand
   • Nieuwsbrief: Enkel na opt-in goedkeuring van de klant wordt naam en e-mailadres bijgehouden via de database van Mailchimp of Laposta.  Wordt enkel gebruikt voor maandelijkse nieuwsbrief.
    • Bewaartermijn: Tot zolang klant/lid ingeschreven wil blijven.  Indien geen nieuwsbrief meer gewenst is kan mail gestuurd worden naar [email protected] of de opt-out link in de nieuwsbrief geklikt worden.
  • Doel: Helpen bij vragen of problemen voor, tijdens of na bestellingen
  • Rechtsgrond: Toestemming

Ivm ons Cookiebeleid komt u alles te weten via deze link https://www.speelgoeddroom.be/cookie-policy

Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage:
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens,
  alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken. Ten laatste binnen 30 dagen volgend op het verzoek, zal u schriftelijk of elektronisch antwoord ontvangen en gratis één kopie afleveren van de betrokken gegevens.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Speelgoeddroom.
  Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
  Op een verzoek tot correctie wordt binnen 30 dagen schriftelijk geantwoord. Tevens worden gegevens gecorrigeerd wanneer de gegevens op een andere wijze in strijd zijn met een voorschrift van de privacywet of een andere wet.
 • Recht van verzet:
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht:
  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Uitoefening van uw rechten:
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar Speelgoeddroom, Duivenkeetstraat 17, 9280 Lebbeke, België of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
 • Automatische beslissingen en profiling:
  De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 • Recht om klacht in te dienen:
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : [email protected]
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Speelgoeddroom aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 Deze pagina opslaan als PDF